Home » Tag Archives: bác sĩ nhà đất xây cầu cho người nghèo

Tag Archives: bác sĩ nhà đất xây cầu cho người nghèo

September, 2021

  • 22 September

    Mục đích của cuộc đời là gì?

    Phải chăng là sống 1 cuộc đời có ích, có mục đích? Hình như có điều gì đó hơi lùng bùng khó hiểu thì phải, đúng không các bạn? Trước hết chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng, bất kỳ công việc hay một hành trình nào để đến được đích thì chúng ta cần phải có mục đích thật rõ ràng. Nếu mục đích không rõ ràng thì đường đến đỉnh vinh quang còn xa lắm bạn sẽ gặp muôn vàn khó khăn để duy trì sự bền bỉ. Vậy sống cuộc sống ý nghĩa có phải nó …