Home » Tag Archives: dau tu dat nen

Tag Archives: dau tu dat nen

October, 2016

  • 12 October

    Khảo Sát Thực Tế Các Dự Án Phân Lô Đất Nền.

    Không có lý thuyết nào thuyết phục cho bằng sự trải nghiệm, cùng với các nhà đầu tư BĐS đi khảo sát thực tế,  tôi luôn khuyên họ đừng tin tuyệt đối vào những gì tôi nói mà hãy trải nghiệm, chính sự trải nghiệm đó là câu trả lời thực tế nhất những gì tôi chia sẻ. Do đó, ngoài những kiến thức tôi chia sẻ, huấn luyện, tôi luôn đồng hành cùng với họ đến cụ thể từng dự án để giúp họ phân tích tính pháp lý có chặt chẽ hay không, vì với tôi đây chính …