Home » Tag Archives: để trốn

Tag Archives: để trốn

June, 2016

  • 8 June

    10 Cách Thức Sử Dụng Thời Gian Hiệu Quả

    1/ Dùng những khoảng thời gian không dùng công nghệ. Hãy tắt điện thoại 1 thời gian nhất định trong ngày, vì trước đây khi không có điện thoại chúng ta vẫn sống bình thường. Việc này sẽ giúp bạn tránh sự phân tâm, tập trung vào công việc 1 cách tốt nhất. Luôn đặt cho mình câu hỏi: Cái làm mình phân tâm, chi phối nhất là gì? Từ đó tìm cách loại bỏ những thứ làm mình phân tâm. Do đó, những người thành công là những người biết cách tập trung và tập trung rất giỏi. Có một điều …