Home » Tag Archives: giau co

Tag Archives: giau co

October, 2016

  • 12 October

    4 Yếu Tố Tạo Nên Sự Giàu Có.

    Trong quyển sách bán chạy nhất New York Times của tác giả T. Harv Eker ông đã chia sẻ người giàu hiểu rõ sự khác biệt khổng lồ giữa thu nhập và tổng tài sản. Thu nhập từ việc làm là yếu tố quan trọng nhưng chỉ là 1 trong 4 yếu tố làm nên tổng tài sản của bạn. Bốn yếu tố đó là: Sự đơn giản hoá ; Thu nhập ; Khoản đầu tư ; Tiền tiết kiệm. Đây cũng là 4 yếu tố tạo nên sự tự do về tài chính. Bạn cần gia tang thu nhập …