Home » Tag Archives: gieo hạt

Tag Archives: gieo hạt

June, 2021

  • 7 June

    Quả báo vì sao phải sợ?

    Có 1 nguyên lý bất di bất dịch đó là GIEO CÁI GÌ thì sẽ GẶT CÁI ĐÓ.  Nếu chúng ta: – Gieo hạt Thóc thì sẽ gặt Lúa. – Gieo hạt Táo thì sẽ gặt Táo. – Gieo hạt Ổi sẽ gặt Ổi. Vậy có khi nào gieo hạt Cóc tự nhiên gặt CAM không? Chắc chắn là không bao giờ có, vì điều đó nghịch với tự nhiên. Do đó, trong suốt cuộc đời con người đôi khi lầm lỡ đã gieo hạt xấu thì hãy nhanh chóng chuộc lỗi để sớm nhận Trái Xấu để rồi bắt …