Home / Tag Archives: hướng đi cho cuộc đời

Tag Archives: hướng đi cho cuộc đời

Tư duy số 3 – Hướng Đi Cho Cuộc Đời.

Hướng đi cho cuộc đời, mọi sai lầm đều là tài sản, là lợi tức quý báu cho mọi người. Trước 20 tuổi: phải học hành cho tốt, muốn trở thành doanh nhân cần học chút kinh nghiệm. Trước 30 tuổi: Hãy theo một ai đấy vào một công ty …

Xem thêm