Câu Nói Bất Ngờ Nhấn Chìm Bạn.

Cuộc sống chỉ đem đến cho chúng ta chỉ 10% là cơ hội, còn lại 90% là do chúng ta tự quyết định. Nếu bạn thấy phía trước là kho báu liệu tiếng nói nhỏ trong đầu bạn có nói rằng “Để mai tính” không?

Chắc chắn là không vì cảm xúc của chúng ta khi đó được đẩy lên cao trào rồi không thể trì hoãn 1 giây, 1 phút nào cả. Vậy tại sao Kho Báu ngay tại dưới chân mình mà mình lại không với lấy. Cứ hẹn hết lần này đến lần khác để rồi một ngày nào đó khi ta vội vàng chộp lấy thì khi đó chính là lúc mình phải buông tay vì không đủ niềm tin để giữ chặt.

Vì vậy, nếu cơ hội không gõ cửa thì ta hãy dùng 90% của mình để tự tạo ra cánh cửa cơ hội, cuộc sống vốn dĩ không cho chúng ta tất cả nhưng cuộc sống luôn cho phép chúng ta được ước mơ, được quyền thực hiện nó.

Hãy tự hỏi bản thân mình:

ĐIỀU LỚN NHẤT MÌNH MUỐN LÚC NÀY LÀ GÌ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *