SAO NGƯỜI KHÁC LÀM ĐƯỢC CÒN MÌNH THÌ KHÔNG?

AI CŨNG CÓ SỨC MẠNH NHƯ NHAU, SAO NGƯỜI KHÁC LÀM ĐƯỢC CÒN MÌNH THÌ KHÔNG?

Tiềm thức của bạn sẽ theo dõi từng suy nghĩ, lời nói của bạn. Vì vậy, đừng bao giờ bạn suy nghĩ hay dùng lời nói như: 

– Tôi không thể làm được

– Tôi không thể mua nổi

– Việc đó khó lắm chỉ có người khác làm nổi còn mình thì không.

Khi đó tiềm thức của bạn sẽ ghi nhận là bạn không có tiền bạc, bạn không có khả năng làm việc đó. Thay vào đó bạn hãy dùng những lời nói khẳng định:

– Tôi làm được, dễ mà

– Những thứ ấy tôi mua được…

Sức mạnh tiềm thức sẽ giúp bạn làm được điều đó.

suc manh tiem thuc vi dieu

Trong cuộc đời bạn giống như vị Thuyền Trưởng đang lèo lái con tàu của cuộc đời mình, chỉ có bạn mới đưa ra những mệnh lệnh đúng đắn và chính xác, nếu không chính bạn la người khiến con tàu cuộc đời mình bị đắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *