Tag Archives: dành thời gian

10 Cách Thức Sử Dụng Thời Gian Hiệu Quả

1/ Dùng những khoảng thời gian không dùng công nghệ. Hãy tắt điện thoại 1 thời gian nhất định trong ngày, vì trước đây khi không có điện thoại chúng ta vẫn sống bình thường. Việc này sẽ giúp bạn tránh sự phân tâm, tập trung vào công việc 1 cách tốt nhất. Luôn đặt cho […]