Tag Archives: hướng đi cho cuộc đời

Cách xác Định Hướng Đi Cho Cuộc Đời

Hướng đi cho cuộc đời, mọi sai lầm đều là tài sản, là lợi tức quý báu cho mọi người. Trước 20 tuổi: phải học hành cho tốt, muốn trở thành doanh nhân cần học chút kinh nghiệm. Trước 30 tuổi: Hãy theo một ai đấy vào một công ty nhỏ mà làm, vì ở […]