Tag Archives: kiên cường

9 Bài học dành cho Doanh Nhân.

Vì sao phải học cách tự trọng?

1/ Học cách cho đi. Trong thương trường đừng mong sự giúp đỡ của người khác dành cho bạn bởi đối với bất kỳ ai tiền không bao giờ là đủ. Hãy học cách cho đi, bạn cho đi cái gì sẽ nhận về cái đó, cho đi nhiều sẽ nhận về nhiều. 2/ Học […]