Tag Archives: tiet kiem

Bí quyết sử dụng Tài Chính hiệu quả.

1/ Ghi chú chi tiêu hằng ngày: Mỗi ngày qua đi, chúng ta đều có rất nhiều những khoản phải chi tiêu: nào là tiền cưới hỏi, ma chay, sinh nhật, nào là tiền học hành của con cái và những khoản chi cho những sinh hoạt hằng ngày. Tất cả những thứ ấy, dù […]