pham-quoc-lam-ve-tuong

Phạm Quốc Lâm với những ngày đầu vẽ tượng tại trường Đại học Kiến Trúc

Phạm Quốc Lâm với những ngày đầu vẽ tượng tại trường Đại học Kiến Trúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *