thoi-bao-cap

Thời bao cấp, mọi người xếp hàng để mua lương thực.

Phạm Quốc Lâm sinh ra trong thời bao cấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *