Cách xác Định Hướng Đi Cho Cuộc Đời

Hướng đi cho cuộc đời, mọi sai lầm đều là tài sản, là lợi tức quý báu cho mọi người.

Hướng đi cho cuộc đời, điều bắt buộc bạn phải chọn.
  • Trước 20 tuổi: phải học hành cho tốt, muốn trở thành doanh nhân cần học chút kinh nghiệm.
  • Trước 30 tuổi: Hãy theo một ai đấy vào một công ty nhỏ mà làm, vì ở nơi đấy ta học được cách đam mê học, được cách khát khao. Ở công ty lớn thì ta chỉ là một bộ phận nhỏ trong của máy lớn- nhưng ta học được quy trình làm việc. Hãy đi theo một người rất giỏi người thầy có thể dậy ta.
  • Và từ 30 đến 40 tuổi: Bạn phải xác định một cách rõ ràng về việc tự kinh doanh. Nếu thực sự muốn trở thành doanh nhân hãy tập trung tất cả và những gì bạn giỏi nhất.
  • Từ 40 đến 50 tuổi hãy nghĩ cho kỹ:” Làm sao để tập trung vào cái mình giỏi nhất.”
  • Từ 50 đến 60 tuổi:” lúc này thế hệ trẻ làm việc tốt hơn bạn rất nhiều. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian đào tạo lớp trẻ.”
    còn từ 60 tuổi trở lên:” hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân tận hưởng cuộc sống. vì lúc này tìm kiếm cơ hội rất khó.”
Lời khuyên của Jack Ma - tỷ phú người Trung Quốc.
Lời khuyên của Jack Ma – tỷ phú người Trung Quốc.

Lời khuyên của Jackma dành cho các bạn trẻ:

“ Nếu bạn đang 25 tuổi cứ sai lầm đi. đừng có lo ngã thì lại dậy, ngã thì lại dậy, Cứ tận hưởng nếu đang 25 tuổi. Cứ tận hưởng, cứ thưởng thức.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *